Rola inspektora nadzoru budowlanego na placu budowy

Praca na placu budowy może być niebezpieczna jeżeli prowadzona jest bez zachowania zasad bezpieczeństwa.

Dlatego też istnieje stanowisko nadzoru budowlanego, którego jednym z zadań będzie zadbanie o bezpieczeństwo pracowników. W czasie wznoszenia budynku może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji, pracownicy wykonują pracę na wysokości. Wówczas przykładowo powinni posiadać odpowiednie szelki zaczepione tak, aby nie spadli w razie poślizgnięcia się. Inspektor nadzoru budowlanego nadzoruje nie tylko pracowników, ale także kierownika budowy, może ona pokreślić zasady bezpieczeństwa, kolejności wykonywania działań. Dzięki temu prace posuwają się szybko i zgodnie z zasadami praktyki budowlanej.

Dlatego też powinien on posiadać szeroką widzę, jednak do różnych rodzajów prac można poszukać inspektora, który będzie specjalizował. Przykładowo może on specjalizować się w budownictwie drogowym, czy też kolejowym.

Może także znać się na budowie przeprawach wodnych, niektóre z prac będą bowiem wymagała dodatkowych uprawnień. Inspektor nadzoru może także w razie potrzeby nanosić poprawki na plan, mogą one wynikać pomyłek, lub też zaistniałych sytuacji, które mogą wyniknąć w czasie prowadzenia prac budowlanych. Z pewności nadzoruje on każdy etap budowy. Od określenia czy dany teren nadaje się na określoną inwestycję, czy nie jest chroniony i czy zostały wydane wszystkie niezbędne pozwolenia. Ważnym aspektem pracy inspektora nadzoru budowlanego będzie wdrażanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niezależnie od prowadzony prac warto aby nadzorował je doświadczony inspektor nadzoru Zakopane jest miejscem, gdzie znajdziemy tego rodzaju specjalistów. Muszą posiadać odpowiednią wiedzę popartą doświadczeniem w budownictwie, świadectwem tego będą różne uprawnienia. W przypadku budowy domu jednorodzinnego po zakończeniu wszystkich prac powinniśmy zawiadomić odpowiedni urząd o zakończeniu budowy, musimy także uzyskać rozwolnienie na użytkowanie budynku, tego rodzaju sprawy załatwiamy w powiatowym nadzorze budowlanym.