Jak otrzymać duże plony?

Zalet rzepaku ozimego nie sposób przecenić pod względem jego wartości w płodozmianie. Jako wczesna roślina liściasta stwarza optymalne warunki do uprawy na glebach pszenicy.

Rzepak jest również idealny do zwalczania traw w płodozmianach o wąskich ziarnach. Korzystny stan struktury gleby, jaki pozostawia rzepak w wyniku intensywnego ukorzeniania i długotrwałej pokrywy glebowej, powoduje, że w wielu gospodarstwach wybór ziarna po rzepaku stał się standardem, gdyż każda dodatkowa uprawa często tylko pogarsza stan gleby. Ze względu na długi okres pokrywania gleby rzepak uważany jest za mniej podatny na erozję.

Uprawa rzepaku ozimego znacznie ogranicza podatność na erozję oraz całkowicie zapobiega erozji. Aby zbiory były duże należy stosować środki ochrony roślin, jednak opryski należy stosować w określonych warunkach. Wiatr może wpływać na skuteczność herbicydów, ponieważ może przenosić chemikalia z obszaru docelowego. Aby temu przeciwdziałać, podczas stosowania herbicydów weź pod uwagę kierunek i prędkość wiatru. Różne temperatury mogą wpływać na stosowanie herbicydów.

Na przykład wysoka wilgotność może spowodować uszkodzenie upraw, ponieważ krople wilgoci pozostają na powierzchni uprawy przez dłuższy czas. Herbicydy są najskuteczniejsze, gdy występuje połączenie wysokich temperatur i dobrej wilgotności względnej.

Wiadomo, że rosa zmniejsza ogólną skuteczność herbicydów, ponieważ jej obecność podczas aplikacji może powodować rozcieńczenie oprysku, rosa obniża stężenie herbicydu. Ponadto rosa na liściach może powodować spływanie herbicydu, co ogranicza zwalczanie chwastów i umieszcza chemikalia w niepożądanych miejscach. Oczywiście bardzo ważne jest stosowanie środków ochrony roślin – zwalczanie chwastów w zbożach ozimych występowanie chwastów może w znacznym stopniu ogranicza rozwój roślin uprawnych, co może przekładać się na niższe plony. Obecnie stosowane herbicydy dają możliwość selektywnego usuwania chwastów, co jest bardzo dużą zaletą.